Wat voor locatie is geschikt?

De workshops kunnen op iedere gewenste locatie in heel Nederland gegeven worden.

De ruimte moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

– Tafels en stoelen kunnen aan de kant geschoven worden.

– Voldoende leeg vloeroppervlak: ±3m2 per deelnemer.

– Voor iedere deelnemer een stoel.

– Er staan geen pilaren of andere obstakels in het midden van de ruimte.

– Niet toegankelijk voor derden.

Wij kunnen ook altijd een locatie regelen.